เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 งานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ และวันภราดา คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4/2561(สัญจร) โครงการค่ายพัฒนนาผู้นำนักเรียน  ระหว่าง 4-6 ก.ค. 2561 ณ รร.อัสสัมชัญศรีราชา  และไปดูงานงานที่ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ สาขาอมตะนคร จ.ชลบุรี   (CGPTA) ภาพบรรยากาศการกระชุม ACC.PTA ครั้งที่ 1/2561 ร่วมงานแถลงข่าว ฉลอง 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ