ผู้สนับสนุนสมาคม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ
นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ (อ่านแล้ว 976)
ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.บัญชา
นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.บัญชา (อ่านแล้ว 722)
นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และภรดาประทีป ม.โกมลมาศ ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้าร่วมพิธีสหบูชามิซซาโอกาสถวายตัวตลอดชีวิต ของภราดากิตติศักดิ์
เข้าร่วมพิธีสหบูชามิซซาโอกาสถวายตัวตลอดชีวิต ของภราดากิตติศักดิ์ (อ่านแล้ว 672)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
	การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 8 ครั้งที่ 3/2552
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 8 ครั้งที่ 3/2552 (อ่านแล้ว 626)
เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2552 เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 1 (PNA 1)
รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 1 (PNA 1) (อ่านแล้ว 3363)
รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 1 (PNA 1) (PNA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
โครงการ 1 เหรียญ 1 คำอธิษฐานเพื่อในหลวง (ตอน 2)
โครงการ 1 เหรียญ 1 คำอธิษฐานเพื่อในหลวง (ตอน 2) (อ่านแล้ว 684)
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดโครงการ 1 เหรียญ 1 คำอธิษฐานเพื่อในหลวง (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
โครงการ 1 เหรียญ 1 คำอธิษฐานเพื่อในหลวง (ตอน 1)
โครงการ 1 เหรียญ 1 คำอธิษฐานเพื่อในหลวง (ตอน 1) (อ่านแล้ว 653)
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดโครงการ 1 เหรียญ 1 คำอธิษฐานเพื่อในหลวง (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การเตรียมตัวเป็นเถ้าแก่น้อย”
จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การเตรียมตัวเป็นเถ้าแก่น้อย” (อ่านแล้ว 692)
โดยมี คุณสุรเกียรติ ลิ้มเจริญ และคุณตัน ภาสกรนที เป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
จัดงานฉลองศาสนนามท่านผู้อำนวยการ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552
จัดงานฉลองศาสนนามท่านผู้อำนวยการ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552 (อ่านแล้ว 654)
ภาคเช้า เวลา 08.30 – 11.00 น. มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และในภาคค่ำ เวลา 18.00 – 21.00 น. มีการรับประทานอาหารร่วมกัน ณ.หอประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 8 ครั้งที่ 2/2552
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 8 ครั้งที่ 2/2552 (อ่านแล้ว 639)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 8 ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2552 เวลา 16.30 – 19.00 น. หลังการประชุมมีงานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อแนะนำตัวและสร้างความคุ้นเคยในหมู่คณะ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมนอกรอบเพื่อวางแผนงานของสมาคมฯ 2552
การประชุมนอกรอบเพื่อวางแผนงานของสมาคมฯ 2552 (อ่านแล้ว 650)
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2552 เวลา 16.30 – 19.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 (PNA1-2)
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 (PNA1-2) (อ่านแล้ว 637)
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้ามอบกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้กับท่านรองผู้อำนวยการ ภราดากิตตศักดิ์ เจริญศรี
เข้ามอบกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้กับท่านรองผู้อำนวยการ ภราดากิตตศักดิ์ เจริญศรี (อ่านแล้ว 634)
คณะกรรมบริหารสมาคมฯ เข้ามอบกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้กับท่านรองผู้อำนวยการ ภราดากิตตศักดิ์ เจริญศรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 เวลา 11.00 น. ณ ห้องทำงาน ชั้น 2 อาคารโรคาเซียง โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
จัดงานเลี้ยงฉลองแสดงความยินดี แด่ ภราดา ดร. อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์
จัดงานเลี้ยงฉลองแสดงความยินดี แด่ ภราดา ดร. อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ (อ่านแล้ว 2646)
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยจัดงานเลี้ยงฉลองแสดงความยินดี แด่ ภราดา ดร. อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2552
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2552 (อ่านแล้ว 733)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2552 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ นอกรอบ ครั้งที่ 1/2552
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ นอกรอบ ครั้งที่ 1/2552 (อ่านแล้ว 741)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ นอกรอบ ครั้งที่ 1/2552 เพื่อวางแผนงาน Gala Dinner ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2552 (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 1/2552
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 1/2552 (อ่านแล้ว 694)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2552 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมนอกรอบเพื่อวางแผนงานสมาพันธ์สมาคมฯ
การประชุมนอกรอบเพื่อวางแผนงานสมาพันธ์สมาคมฯ (อ่านแล้ว 692)
การประชุมนอกรอบเพื่อวางแผนงานสมาพันธ์สมาคมฯ ประจำปีการศึกษา 2552 เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2552 เวลา 16.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จำนวน 46 ทุน
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จำนวน 46 ทุน (อ่านแล้ว 580)
คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมฯ และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน เดินทางเข้าพบ ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อมอบกระเช้าขอบคุณเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยลัยอัสสัมชัญได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จำนวน 46 ทุน (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 8 ครั้งที่ 1/2552
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 8 ครั้งที่ 1/2552 (อ่านแล้ว 681)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 8 ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2552 เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 2 (PNA 2)
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 2 (PNA 2) (อ่านแล้ว 638)
เพื่อสรรหาตำแหน่งต่างๆ ในคณะอนุกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2552 เวลา 14.00 – 16.00 น. และที่ประชุมมีมติให้คุณกมลทิพย์ เจริญสวัสดิ์ เป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 2 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมเพื่อวางแผนงานเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 1 (PNA 1)
การประชุมเพื่อวางแผนงานเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 1 (PNA 1) (อ่านแล้ว 584)
จัดเมื่อวันที่เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2552 เวลา 14.00 – 18.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งานราตรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 10
งานราตรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 (อ่านแล้ว 686)
จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2552 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ มีภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับ และคุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงาน (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 (อ่านแล้ว 593)
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2552 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ช่วงท้ายการประชุมได้รับความกรุณาจาก ม.สุชาติ คริสธานินทร์ เป็นประธานในการคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 1 (PNA 1) (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
รายงานการประชุมของเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 1
รายงานการประชุมของเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 1 (อ่านแล้ว 1135)
รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 1 (PNA1) ครั้งที่ 2/2552 วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 (ฉะเชิงเทรา)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 (ฉะเชิงเทรา) (อ่านแล้ว 692)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ โรงเรียนเซนต์หลยุส์ ฉะเชิงเทรา (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 4/2551 (สัญจร)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 4/2551 (สัญจร) (อ่านแล้ว 730)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 4/2551 (สัญจร) เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ โรงเรียนเซนต์หลยุส์ ฉะเชิงเทรา (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
วันโรเกชั่น
วันโรเกชั่น (อ่านแล้ว 1116)
งานวันโรเกชั่น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8.10 น. – 11.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งานฉลองครบ 70 ปีโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
งานฉลองครบ 70 ปีโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (อ่านแล้ว 700)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ และโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกันจัดงานฉลองครบ 70 ปีโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 7 ครั้งที่ 6/2551
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 7 ครั้งที่ 6/2551 (อ่านแล้ว 574)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 7 ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2551 เวลา 16.30 น. – 18.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
PTA BOWLING 2008
PTA BOWLING 2008 (อ่านแล้ว 974)
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และเป็นการพบปะสังสรรค์ของศิษย์เก่า นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ภาษาอังกฤษกับแนวคิดและชีวิตวัยรุ่นไทย
ภาษาอังกฤษกับแนวคิดและชีวิตวัยรุ่นไทย (อ่านแล้ว 604)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกับ PNA 3 และทางโรงเรียนจัดโครงการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง “ภาษาอังกฤษกับแนวคิดและชีวิตวัยรุ่นไทย” (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
The Remembrance Night of ACC
The Remembrance Night of ACC (อ่านแล้ว 764)
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับทางโรงเรียนและคณะครู จัดงานงานมุทิตาจิตปีการศึกษา 2551 ในปีนี้ใช้ชื่องานว่า “The Remembrance Night of ACC” (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 7 ครั้งที่ 4/2551
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 7 ครั้งที่ 4/2551 (อ่านแล้ว 582)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 7 ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม2551 เวลา 16.30 น. – 18.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 7 ครั้งที่ 3/2551
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 7 ครั้งที่ 3/2551 (อ่านแล้ว 606)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 7 ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2551 เวลา 16.30 น. – 18.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ทางสมาคมฯ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
สมาพันธ์สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระพี่นางฯ
สมาพันธ์สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระพี่นางฯ (อ่านแล้ว 847)
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2551 (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 1/2551
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 1/2551 (อ่านแล้ว 766)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2551 (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การมอบ Pocket Money
การมอบ Pocket Money (อ่านแล้ว 596)
วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 ทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการได้มีพิธีการมอบ Pocket Money ให้กับภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอินเดีย (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งานราตรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 9
งานราตรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 (อ่านแล้ว 596)
งานราตรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เวลา 18.00 - 21.00 น. ณ หอประชุม อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เซอร์ไพรส์ อวยพรวันเกิด ภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย
เซอร์ไพรส์ อวยพรวันเกิด ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย (อ่านแล้ว 1032)
เซอร์ไพรส์ อวยพรวันเกิด ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ในการประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 (อ่านแล้ว 571)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 ในวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ หอประชุม อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน สมัยที่ 7
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน สมัยที่ 7 (อ่านแล้ว 582)
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สมัยที่ 7 ครั้งที่ 1/2551 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ประชุม PTA สมัยที่ 7
ประชุม PTA สมัยที่ 7 (อ่านแล้ว 569)
ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สมัยที่ 7 ครั้งที่ 6 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งานกีฬาสีประจำปี 2550
งานกีฬาสีประจำปี 2550 (อ่านแล้ว 635)
งานกีฬาสีประจำปี 2550 ที่ผ่านมา (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งานกิจกรรมวันวิชาการ
งานกิจกรรมวันวิชาการ (อ่านแล้ว 581)
กิจกรรมวันวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมสมาคมฯครั้งที่ 4
การประชุมสมาคมฯครั้งที่ 4 (อ่านแล้ว 574)
รูปการประชุมสมาคมฯครั้งที่ 4 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมสมาพันธ์สมาคมมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลครั้งที่ 3
การประชุมสมาพันธ์สมาคมมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลครั้งที่ 3 (อ่านแล้ว 570)
บรรยากาศการประชุมสมาพันธ์สมาคมมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลครังที่ 3 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ภาพบรรยากาศงาน Family day 2007 ที่ผ่านมา
ภาพบรรยากาศงาน Family day 2007 ที่ผ่านมา (อ่านแล้ว 575)
ภาพบรรยากาศงาน Family day ของเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 1 เชิญชวนผู้ปกครองชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมงานในวันที่ 30 กันยายน 2550 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งาน Family day 2007
งาน Family day 2007 (อ่านแล้ว 583)
งาน Family day ของเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 1 เชิญชวนผู้ปกครองชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมงานในวันที่ 30 กันยายน 2550 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคม
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคม (อ่านแล้ว 601)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2550 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 1/2550
การประชุมสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 1/2550 (อ่านแล้ว 575)
การประชุมสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2550 ณ ห้องประชุม อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
คอนเสิร์ตการกุศล Once in Bangkok: Classics meet Jazz
คอนเสิร์ตการกุศล Once in Bangkok: Classics meet Jazz (อ่านแล้ว 593)
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิโรเกชั่น จัดคอนเสิร์ตการกุศล Once in Bangkok: Classics meet Jazz ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2550 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งานเลี้ยงรับ – เลี้ยงส่ง
งานเลี้ยงรับ – เลี้ยงส่ง (อ่านแล้ว 705)
งานเลี้ยงส่ง ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อดีตผู้อำนวยการ ภราดาสุรกิจ ศรีสราญกูลวงศ์ อดีตรองผู้อำนวยการ และคุณพ่อโรเบิร์ต เดวาดาส และเลี้ยงต้อนรับ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการคนใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2550 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมัยที่ 7 ครั้งที่ 1
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมัยที่ 7 ครั้งที่ 1 (อ่านแล้ว 604)
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู สมัยที่ 7 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารมงฟอร์ต (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งานเลี้ยงขอบคุณ และเลี้ยงต้อนรับอธิการเจ้าคณะฯ
งานเลี้ยงขอบคุณ และเลี้ยงต้อนรับอธิการเจ้าคณะฯ (อ่านแล้ว 950)
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่า จัดงานเลี้ยงขอบคุณ ภราดาศักดา กิจเจริญ และเลี้ยงต้อนรับ ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา อธิการเจ้าคณะฯคนใหม่ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2550 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ราตรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 8
ราตรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 (อ่านแล้ว 582)
งานราตรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 จัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคารอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2550 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน จากการแสดงของนักเรียนชั้นปีที่ 1 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 (อ่านแล้ว 566)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 12 ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สมัยที่ 6 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2550 ณ หอประชุม อาคารอัสสัมชัญ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ภาพการแข่งขัน Rally ACC กระชับไมตรี PTA
ภาพการแข่งขัน Rally ACC กระชับไมตรี PTA (อ่านแล้ว 764)
บรรยากาศการแข่งขัน เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และเป็นกันเอง จากผู้ปกครอง นักเรียน ครู และบุคคลทั่วไป หลังจากการแข่งขันจบลง ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด ได้เข้าพักที่ มวกเหล็ก เฮลท์สปา แอนด์รีสอร์ท (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคม ครั้งที่ 4/2549
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคม ครั้งที่ 4/2549 (อ่านแล้ว 576)
เมื่อวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2550 การประชุมสมาพันธ์สมาคม ครั้งที่ 4 / 2549 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมสมาคม สมัยที่ 6 ครั้งที่ 11
การประชุมสมาคม สมัยที่ 6 ครั้งที่ 11 (อ่านแล้ว 589)
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2550 การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สมัยที่ 6 ครั้งที่ 11 ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
แรลลี่ ACC กระชับไมตรี PTA ครั้งที่ 4
แรลลี่ ACC กระชับไมตรี PTA ครั้งที่ 4 (อ่านแล้ว 617)
ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “แรลลี่ ACC กระชับไมตรี PTA ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2550 เส้นทาง กรุงเทพฯ – สระบุรี (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
Working While Studying
Working While Studying (อ่านแล้ว 591)
การประชุมผู้ปกครอง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2549 คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครู แนะนำโครงการ “Working While Studying” (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
พิธีรำลึกภราดาโรเกชั่น และภราดาเบอร์นาร์ด
พิธีรำลึกภราดาโรเกชั่น และภราดาเบอร์นาร์ด (อ่านแล้ว 854)
พิธีรำลึกภราดาโรเกชั่น และภราดาเบอร์นาร์ด 11 พฤศจิกายน 2550 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดพิธีรำลึกภราดาโรเกชั่น และภราดาเบอร์นาร์ด (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
PTA อวยพรปีใหม่ ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลฯ
PTA อวยพรปีใหม่ ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลฯ (อ่านแล้ว 671)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ อวยพรปีใหม่ ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลฯ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งานเลี้ยงฉลองวันเกิด ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
งานเลี้ยงฉลองวันเกิด ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม (อ่านแล้ว 938)
งานเลี้ยงฉลองวันเกิด ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม24 พฤศจิกายน 2550 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครู และสมาคมศิษย์เก่า จัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดท่านอธิการฯ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมสมาคมฯ สมัยที่ 6 ครั้งที่ 10
การประชุมสมาคมฯ สมัยที่ 6 ครั้งที่ 10 (อ่านแล้ว 579)
17 มกราคม 2550 ประชุมสมาคมฯ สมัยที่ 6 ครั้งที่ 10 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ มีการมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียน รุ่น 18 ปี (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การแข่งขันกรีฑาเครือฯ ครั้งที่ 11
การแข่งขันกรีฑาเครือฯ ครั้งที่ 11 (อ่านแล้ว 693)
การแข่งขันกรีฑาเครือฯ ครั้งที่ 11 ณ สนามสีรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2549 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
พิธีถวายตัวครบ 25 ปี ของภราดาสุรกิจ ศรีสราญกูลวงศ์
พิธีถวายตัวครบ 25 ปี ของภราดาสุรกิจ ศรีสราญกูลวงศ์ (อ่านแล้ว 1386)
พิธีถวายตัวครบ 25 ปี ของภราดาสุรกิจ ศรีสราญกูลวงศ์ ณ หอประชุม ตึก วัชรสมโภชน์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ทัศนศึกษาและดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 6 - 11 ตุลาคม 2549
ทัศนศึกษาและดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 6 - 11 ตุลาคม 2549 (อ่านแล้ว 603)
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ จัดทัศนศึกษาและดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
พิธีมอบรางวัลครูและผู้ร่วมบริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2549
พิธีมอบรางวัลครูและผู้ร่วมบริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2549 (อ่านแล้ว 585)
พิธีมอบรางวัลครูและผู้ร่วมบริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2549 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งาน We are one family' 06 ของ PNA 1
งาน We are one family' 06 ของ PNA 1 (อ่านแล้ว 596)
งาน We are one family' 06 ของ PNA 1 หอประชุมชั้น 3 ตึกอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
อวยพรวันคล้ายวันเกิดภราดาศักดา กิจเจริญ
อวยพรวันคล้ายวันเกิดภราดาศักดา กิจเจริญ (อ่านแล้ว 1294)
อวยพรวันคล้ายวันเกิดภราดาศักดา กิจเจริญ อธิการเจ้าคณะแขวงฯ ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2549
การประชุมสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2549 (อ่านแล้ว 659)
การประชุมสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2549 ณ ห้องประชุม อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ซอยทองหล่อ 25 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมร่วมระหว่างสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าฯ
การประชุมร่วมระหว่างสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าฯ (อ่านแล้ว 677)
การประชุมร่วมระหว่างสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าฯ ณ ห้องประชุม โรงแรมโนโวเทล สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 โดยมีภราดาศักดา กิจเจริญ, คุณสนั่น อังอุบลกุลและคุณวัลลภ เจียรวนนท์ เป็นประธานการประชุม (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งานลี้ยงต้อนรับภราดาสุรกิจ
งานลี้ยงต้อนรับภราดาสุรกิจ (อ่านแล้ว 898)
งานลี้ยงต้อนรับภราดาสุรกิจ ศรีสราญกูลวงศ์ และ ภราดาสุนันท์ โยธารักษ์ ณ หอประชุมชั้น 3 ตึกอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
พิธีบรรจุอัฐิภราดามงฟอร์ต
พิธีบรรจุอัฐิภราดามงฟอร์ต (อ่านแล้ว 596)
พิธีบรรจุอัฐิภราดามงฟอร์ต เดล โรซาริโอ วันที่ 27 กรกฎาคม 2549 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมสมาพันธ์ ครั้งที่ 2
การประชุมสมาพันธ์ ครั้งที่ 2 (อ่านแล้ว 562)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2549 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สมัยที่ 6 ครั้งที่ 7
การประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สมัยที่ 6 ครั้งที่ 7 (อ่านแล้ว 555)
การประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สมัยที่ 6 ครั้งที่ 7 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2549 เวลา 16.30 – 19.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารมงฟอร์ต (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมร่วมระหว่าง 2 สมาพันธ์
การประชุมร่วมระหว่าง 2 สมาพันธ์ (อ่านแล้ว 568)
การประชุมร่วมระหว่างสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรมโนโวเทล สนามบินสุวรรณภูมิ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
Bowling CGPTA 2006
Bowling CGPTA 2006 (อ่านแล้ว 565)
สมาพันธ์สมาคม ฯ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ BLUO RHYTHM & BOWL @ SIAMPARAGON มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 60 ทีม (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
CGPTA
CGPTA (อ่านแล้ว 541)
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย การประชุมกรรมการบริหารครั้งที่ 1 /2549 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ประชุม PTA 6.6
ประชุม PTA 6.6 (อ่านแล้ว 592)
ประชุม PTA 6.6 | วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2549 | ประชุมสมาพันธ์สมาคม ฯ ณ อาคารมูลนิธิ ฯ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ราตรีสัมพันธ์ครังที่ 7
ราตรีสัมพันธ์ครังที่ 7 (อ่านแล้ว 568)
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2549 | จัดงาน “ราตรีสัมพันธ์ ครํ้งที่ 7” (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 11 | 27.5.49
ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 11 | 27.5.49 (อ่านแล้ว 561)
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2549 | จัดประชุมสามัญประจำปี 2549 | ประชุมสมาคม ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การแข่งขัน แรลลี่ ACC PTA 72 ปี Bro. LOUIS CHANEL เพื่อการกุศล
การแข่งขัน แรลลี่ ACC PTA 72 ปี Bro. LOUIS CHANEL เพื่อการกุศล (อ่านแล้ว 592)
การแข่งขันแรลลี่ ACC PTA 72 ปี Bro. LOUIS CHANEL เพื่อการกุศลวันเสาร์ที่ 11 – อาทิตย์ 12 มีนาคม 2549 กรุงเทพฯ – หาดจอมเทียน – พัทยา จังหวัด ชลบุรี (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ภาพงานแถลงข่าวแรลลี่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549
ภาพงานแถลงข่าวแรลลี่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 (อ่านแล้ว 586)
ภาพแถลงข่าวแรลลี่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สมัยที่ 6 ครั้งที่ 4
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สมัยที่ 6 ครั้งที่ 4 (อ่านแล้ว 581)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สมัยที่ 6 ครั้งที่ 4 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
PTA และโรงเรียน ร่วมจัดงานฉลองวันขึ้นปีใหม่
PTA และโรงเรียน ร่วมจัดงานฉลองวันขึ้นปีใหม่ (อ่านแล้ว 943)
PTA และโรงเรียน ร่วมจัดงานฉลองวันขึ้นปีใหม่ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
จัดงานวันวิชาการ
จัดงานวันวิชาการ (อ่านแล้ว 609)
จัดงานวันวิชาการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ทำพิธีเปิดสนามเทเบิลเทนนิส อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ทำพิธีเปิดสนามเทเบิลเทนนิส อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อ่านแล้ว 574)
ทำพิธีเปิดสนามเทเบิลเทนนิส อาคารเฉลิมพระเกียรติ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
จัดงานพิธีรำลึกภราดาโรเกชั่น และภราดาเบอร์นาร์ด
จัดงานพิธีรำลึกภราดาโรเกชั่น และภราดาเบอร์นาร์ด (อ่านแล้ว 671)
จัดงานพิธีรำลึกภราดาโรเกชั่น และภราดาเบอร์นาร์ด (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
จัดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดท่านผู้อำนวยการ
จัดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดท่านผู้อำนวยการ (อ่านแล้ว 588)
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2548 จัดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดท่านผู้อำนวยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
มอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณสนั่น อังอุบลกุล
มอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณสนั่น อังอุบลกุล (อ่านแล้ว 763)
คณะกรรมการ PTA และ PNA เดินทางไปที่บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (อ่านแล้ว 745)
กรรมการสมาคมฯ และเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิดศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและทำพิธีมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2548 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
Family Day
Family Day (อ่านแล้ว 540)
“Family Day” โดย PNA 3 มีผู้ปกครอง นักเรียน คุณครู และเครืองข่ายผู้ปกครอง มาร่วมกิจกรรมประมาณ 70 คน มีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดมเป็นประธานพิธีเปิด และดร.ทนง ทองเต็ม เป็นวิทยากร บรรยากาศเป็นไปด้วยความรื่นเริง น่าประทับใจ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาและดูงานในดินแดน แชงกรีล่า-คุนหมิง-จงเตี้ยน-ลี่เจี่ยง
ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาและดูงานในดินแดน แชงกรีล่า-คุนหมิง-จงเตี้ยน-ลี่เจี่ยง (อ่านแล้ว 682)
คณะผู้แทนการศึกษาและวัฒนธรรม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาและดูงานในดินแดน แชงกรีล่า-คุนหมิง-จงเตี้ยน-ลี่เจี่ยง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม 2548 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
พิธีมอบรางวัลครูและผู้ร่วมบริหารดีเด่น ปี 2548
พิธีมอบรางวัลครูและผู้ร่วมบริหารดีเด่น ปี 2548 (อ่านแล้ว 607)
กรรมการสมาคมฯ และเครือข่ายผู้ปกครอง โดยการนำของคุณสนั่น อังอุบลกุล เดินทางไปร่วมพิธีมอบรางวัลครูและผู้ร่วมบริหารดีเด่น ปี 2548 ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2548 ณ สวนนงนุช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งครั้งนี้มีมิสศรีสุภา โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมพิธีรับรางวัลด้วย (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
อวยพรเนื่องในวันคล้านวันเกิด ภราดาศักดา กิจเจริญ
อวยพรเนื่องในวันคล้านวันเกิด ภราดาศักดา กิจเจริญ (อ่านแล้ว 743)
วันที่ 2 กันยายน 2548 คุณไพโรจน์ เสรีสุทธกูลชัย และคุณชาญชัย ลีลาวัฒนสุข เป็นผู้แทนสมาคมฯ เดินทางไปอวยพรเนื่องในวันคล้านวันเกิด ภราดาศักดา กิจเจริญ อธิการเจ้าคณะแขวงฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมพิธีประกาศศาสนนามภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ร่วมพิธีประกาศศาสนนามภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (อ่านแล้ว 851)
วันที่ 25 สิงหาคม 2548 คุณสนั่น อังอุบลกุล คุณไพโรจน์ เสรีสุทธิกูลชัย และคุณชาญชัย ลีลาวัฒนสุข เดินทางไปร่วมพิธีประกาศศาสนนามภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 6 ครั้งที่ 2
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 6 ครั้งที่ 2 (อ่านแล้ว 564)
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 6 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2548 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 เป็นการประชุมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา คุณสนั่น อังอุบลกุล เป็นประธาน และภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ร่วมแสดงความคิดเห็นก่อนปิดประชุม (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
จัดงานฉลองครบรอบ 72 ปี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
จัดงานฉลองครบรอบ 72 ปี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม (อ่านแล้ว 599)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สมาคมผู้ปกครองและครู และสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานฉลองครบรอบ 72 ปี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
Meeting 6.2
Meeting 6.2 (อ่านแล้ว 582)
คุณนุสา แก้วมงคลได้รับเข็มเชิดชู คุรุสดุดี , มอบประกาศให้กับกรรมการสมัยที่ 5 , มอบตราสมาคมให้กับกรรมการสมัยที่ 6 , มอบช่อดอกไม้ให้กับคุณสนั่น อังอุบลกุล (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ราตรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 6
ราตรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 (อ่านแล้ว 578)
ราตรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 วันที่ 7 พฤษภาคม 2548 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ฉลองศาสนนาม บ.หลุยส์
ฉลองศาสนนาม บ.หลุยส์ (อ่านแล้ว 584)
ฉลองศาสนนาม บ.หลุยส์ วันที่ 28 เมษายน 2548 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
Rally acc pta ครั้งที่ 2
Rally acc pta ครั้งที่ 2 (อ่านแล้ว 598)
Rally acc pta ครั้งที่ 2 / วันที่ 2 - 3 เมษายน 2548 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
พิธีแถลงข่าว การแข่งขันแรลลี่
พิธีแถลงข่าว การแข่งขันแรลลี่ (อ่านแล้ว 710)
พิธีแถลงข่าว การแข่งขันแรลลี่ ACC กระชับไมตรี PTA ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องทิพย์อุบล ชั้น3 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งานสุวรรณสมโภช ฉลองการปฎิญาณตนเป็นนักบวช
งานสุวรรณสมโภช ฉลองการปฎิญาณตนเป็นนักบวช (อ่านแล้ว 909)
งานสุวรรณสมโภช ฉลองการปฎิญาณตนเป็นนักบวชครบรอบ 50 ปี (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
วันคริสมาสและวันขึ้นปีใหม่
วันคริสมาสและวันขึ้นปีใหม่ (อ่านแล้ว 558)
บรรยายกาศวันคริสมาสและวันขึ้นปีใหม่ ที่ผ่านมา ณ ACC (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
อวยพรปีใหม่ 2005
อวยพรปีใหม่ 2005 (อ่านแล้ว 557)
คณะกรรมการร่วมเดินทางเข้าอวยพรปีใหม่ 2005 กับคณะภราดา (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
รูปงานฉลองวันเกิดภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
รูปงานฉลองวันเกิดภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม (อ่านแล้ว 861)
งานฉลองวันเกิดภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ผ่านมาเอามาให้ดูกันครับ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
บรรยากาศงาน ACC Spirit Day ฉลองครบรอบ 66 ปี ACC
บรรยากาศงาน ACC Spirit Day ฉลองครบรอบ 66 ปี ACC (อ่านแล้ว 1144)
ช่วงเช้า เวลา 8.30 พิธีรำลึกถึงภราดาโรเกชั่น และเวลาประมาณ 9.20 พิธีเปิดรูปปั้นภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่... (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งานการแข่งขันกอล์ฟฉลองครบรอบ 66 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ พาณิชยการ
งานการแข่งขันกอล์ฟฉลองครบรอบ 66 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ พาณิชยการ (อ่านแล้ว 667)
งานการแข่งขันกอล์ฟฉลองครบรอบ 66 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ พาณิชยการ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งานฉลองการปฎิญาณตนครั้งแรก การปฎิญาณตนเป็นนักบวช
งานฉลองการปฎิญาณตนครั้งแรก การปฎิญาณตนเป็นนักบวช (อ่านแล้ว 1213)
ร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 16 ตุลาคม 2547 ณ หอประชุมหลุยส์ชาแนล งานฉลองการปฎิญาณตนครั้งแรก การปฎิญาณตนเป็นนักบวช หิรัญสมโภช, สุวรรณสมโภช (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 2 – 3
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 2 – 3 (อ่านแล้ว 566)
ประชุมใหญ่เครือข่ายผู้ปกครอง ณ ห้องสัมมนา 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดยมีคุณประชา ศิริวงศ์รังสรร ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง มาสเตอร์สุชาตรี คริสธานินทร์ กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
แสดงความยินดีคุณปัทมา
แสดงความยินดีคุณปัทมา (อ่านแล้ว 564)
แสดงความยินดีคุณปัทมา ตั้งรูปปั้นบ.เบอร์นาร์ด (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
พิธีมอบรางวัลครูและผู้ร่วมบริหารดีเด่น ปีการศึกษา 2547
พิธีมอบรางวัลครูและผู้ร่วมบริหารดีเด่น ปีการศึกษา 2547 (อ่านแล้ว 818)
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยได้จัดงาน “ พิธีมอบรางวัลครูและผู้ร่วมบริหารดีเด่น ปีการศึกษา 2547 ” ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ประชุมใหญ่ 2547
ประชุมใหญ่ 2547 (อ่านแล้ว 558)
ประชุมใหญ่ 2547 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2547 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เลี้ยงส่งครูไปอินเดีย
เลี้ยงส่งครูไปอินเดีย (อ่านแล้ว 579)
เลี้ยงส่งครูไปอินเดีย (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
มอบเงินช่วยเหลือนส.ปิยธิดา กาจกระโทก
มอบเงินช่วยเหลือนส.ปิยธิดา กาจกระโทก (อ่านแล้ว 668)
มอบเงินช่วยเหลือนส.ปิยธิดา กาจกระโทก เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2547 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ประชุมใหญ่เครือข่ายผู้ปกครอง
ประชุมใหญ่เครือข่ายผู้ปกครอง (อ่านแล้ว 592)
ประชุมใหญ่เครือข่ายผู้ปกครอง ณ ห้องสัมมนา 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดยมีคุณประชา ศิริวงศ์รังสรร ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง มาสเตอร์สุชาตรี คริสธานินทร์ กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การจัดงาน “ อัสสัมชัญ คอมเมิร์ส คอนเสิร์ต...ด้วยรัก”
การจัดงาน “ อัสสัมชัญ คอมเมิร์ส คอนเสิร์ต...ด้วยรัก” (อ่านแล้ว 906)
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเนรมิตเวที ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

ให้เป็นเวทีคอนเสิร์ตแห่งความรักจากนักร้องอมตะนำโดย.. (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การแข่งขัน แรลลี่ การกุศล ACC กระชับไมตรี PTA
การแข่งขัน แรลลี่ การกุศล ACC กระชับไมตรี PTA (อ่านแล้ว 565)
การแข่งขัน แรลลี่ การกุศล ACC กระชับไมตรี PTA ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เส้นทางโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ กรุงเทพฯ - โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว กาญจนบุรี (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การจัดอบรม CRM
การจัดอบรม CRM (อ่านแล้ว 617)
“สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดให้มีการอบรมสัมมนา CRM (Customer Relationship Management) ให้กับผู้สนใจจากหน่วยงานต่างๆ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2546 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล (อ่านแล้ว 2488)
ขอเชิญเพี่อนสมาชิกและศิษย์เก่า ACC ทุกรุ่น ร่วมชมงาน ACC Fair ในวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2546.. (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
หน้าที่ : [1] 2  จากทั้งหมด 2 หน้า
      วัชรบรรจุภัณฑ์

หน้าแรก | ประวัติสมาคม | ข่าวกิจกรรม | PTA | PNA | CGPTA | ACCA | สมาชิกสมาคม | รายชื่อคณะกรรมการ | รวมลิ่งค์เว็บไซต์ในเครือ | ติดต่อสมาคม
Copyright©2004 Acc Perent and Teachers Association all rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form