ข่าวกิจกรรม PTA
ร่วมงาน “ACC Home Coming Farewell Celebration” โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
ร่วมงาน “ACC Home Coming Farewell Celebration” โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (อ่านแล้ว 246)
เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 คุณสนั่น อังอุบลกุล ในนามศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ รุ่นที่ 27, นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพ...  (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 16/01/2023 11:04:22 น. More »
ร่วมงานเคารพศพบิดาของภราดา ดร. ศักดา สกลธวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ร่วมงานเคารพศพบิดาของภราดา ดร. ศักดา สกลธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (อ่านแล้ว 238)
ตัวแทนนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการไปร่วมงานเคารพศพบิดาของภราดา ดร. ศักดา สกลธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเมื่อคืนวั...  (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 10/11/2022 00:11:55 น. More »
ร่วมแสงความยินดีในงานฉลองสุวรรณสมโภช โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี
ร่วมแสงความยินดีในงานฉลองสุวรรณสมโภช โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี (อ่านแล้ว 223)
ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมแสงความยินดีในงานฉลองสุวรรณสมโภช โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี...  (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 01/11/2022 10:37:17 น. More »
คณะกรรมการสมาพันธ์ฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ วังจันทร์วัลเล่ย์ และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง
คณะกรรมการสมาพันธ์ฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ วังจันทร์วัลเล่ย์ และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง (อ่านแล้ว 238)
สนั่น อังอุบลกุล สนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย, คุณสมศักดิ์ พะเนียงทอง นายกสมาค...  (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 10/10/2022 12:01:11 น. More »
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2565 (อ่านแล้ว 229)
สนั่น อังอุบลกุล สนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ...  (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 10/10/2022 11:45:54 น. More »
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (อ่านแล้ว 1212)
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ...  (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 18/01/2021 15:21:31 น. More »
เข้าร่วมพิธีโอกาสหิรัญสมโภชการปฏิญาณตน ของภราดาเทโอฟาน วีรยุทธ บุญพรามหมณ์
เข้าร่วมพิธีโอกาสหิรัญสมโภชการปฏิญาณตน ของภราดาเทโอฟาน วีรยุทธ บุญพรามหมณ์ (อ่านแล้ว 1615)
เข้าร่วมพิธีโอกาสหิรัญสมโภชการปฏิญาณตน ของภราดาเทโอฟาน วีรยุทธ บุญพรามหมณ์ และในโอกาสสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตน ของภราดาออกัสติน อาจิน เต่งตระกูล ณ โรงเรี...  (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 18/01/2021 15:16:16 น. More »
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2563
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2563 (อ่านแล้ว 1158)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563...  (PTA)
ผู้ลงข่าว admin | ลงเมื่อ 18/01/2021 15:10:58 น. More »
เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 งานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ และวันภราดา
เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 งานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ และวันภราดา (อ่านแล้ว 1637)
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 งานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ และวันภราดา...  (PTA)
ผู้ลงข่าว admin | ลงเมื่อ 18/01/2021 14:08:49 น. More »
รับสมัครงาน ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคม ฯ
รับสมัครงาน ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคม ฯ (อ่านแล้ว 1487)
รับสมัครงาน ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ...  (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 05/03/2020 12:44:44 น. More »
ข่าวกิจกรรม ACCA/PNA/CGPTA
การประชุมสัญจรและประชุมใหญ่ ปีการศึกษา 2565
การประชุมสัญจรและประชุมใหญ่ ปีการศึกษา 2565 (อ่านแล้ว 198)
คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2565 (สัญจร) และกิจกรรมสัญจร วันที่ 10-1...  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 24/03/2023 22:07:22 น. More »
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 (อ่านแล้ว 1028)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4/2561(สัญจร)...  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 01/04/2019 06:16:38 น. More »
งาน CGPTA 17th Anniversary And 7th Gala Dinner
งาน CGPTA 17th Anniversary And 7th Gala Dinner (อ่านแล้ว 1953)
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดงาน CGPTA 17t...  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 25/01/2019 10:35:41 น. More »
การพิจารณาการให้รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ปี 2560
การพิจารณาการให้รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเคร (อ่านแล้ว 1153)
การพิจารณาการให้รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ปี 2560 คณ...  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 25/01/2019 08:31:42 น. More »
ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2561
ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2561 (อ่านแล้ว 1756)
ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2561 สมาพันธ์สมาคมฯ จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ” ...  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 25/01/2019 13:38:41 น. More »
โครงการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561
โครงการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (อ่านแล้ว 1782)
โครงการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561 สมาพันธ์สมาคมฯ ได้ดำเนินการโครงการนี้ติดต่อกันเป็นปีที...  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 25/01/2019 13:43:48 น. More »
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3/2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3/2561 (อ่านแล้ว 924)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3/2561 ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Conference ชั...  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 25/01/2019 12:23:24 น. More »
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2561 (อ่านแล้ว 1661)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2561 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม Centenary...  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 25/01/2019 11:30:25 น. More »
กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Design Thinking and Lean Startup”
กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Design Thinking and Lean Startup” (อ่านแล้ว 1682)
กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Design Thinking and Lean Startup” โดยมี คุณจักเพชร์ เจริญวิไล เป็นวิทยากร...  (PNA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 17/01/2019 15:38:45 น. More »
งานประชุมของสมาพันธ์ ครั้งที่ 2/2561  (CGPTA)
งานประชุมของสมาพันธ์ ครั้งที่ 2/2561 (CGPTA) (อ่านแล้ว 1137)
งานประชุมของสมาพันธ์ ครั้งที่ 2/2561 (CGPTA)...  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 08/08/2018 08:26:26 น. More »
      วัชรบรรจุภัณฑ์

หน้าแรก | ประวัติสมาคม | ข่าวกิจกรรม | PTA | PNA | CGPTA | ACCA | สมาชิกสมาคม | รายชื่อคณะกรรมการ | รวมลิ่งค์เว็บไซต์ในเครือ | ติดต่อสมาคม
Copyright©2004 Acc Perent and Teachers Association all rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form