ผู้สนับสนุนสมาคม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

งาน 4th CGPTA Gala Dinner (CGPTA) อ่านแล้ว (2263)

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีทั้งหมด 16 โรงเรียน 1 มหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมาคมผู้ร่วมก่อตั้งสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย องค์กรสมาชิกสามัญ 12 สมาคม คือ

 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
 • สมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์คาเบรียล
 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ในทุกปีการศึกษา ทางสมาพันธ์สมาคมฯ จะจัดให้มีงาน CGPTA Gala Dinner ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ในด้านดนตรี การร้องเพลง และการแสดง รายได้ที่ได้จากการจัดงานน าไปใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรม การบริหารการศึกษาของโรงเรียนในเครือฯ ในปีการศึกษา 2556 นี้ สมาพันธ์สมาคมฯ จัดงาน CGPTA Gala Dinner ขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยใช้ชื่องานว่า "4th CGPTA Gala Dinner" ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18.00 - 22.30 น. ณ ห้อง Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก


จากซ้ายไปขวา สมศักดิ์ พะเนียงทอง, สมหวัง จิตพิทยานุภาพ, พงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม, ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์, ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย, สนั่น อังอุบลกุล, สมชาย ตรีดารา, วิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์, พรสวรรค์ สังข์สังวาลย์ ร่วมงาน 4th CGPTA Gala Dinner ณ ห้อง Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 โรงเรียนอัสสัมชัญดร.การัณย์ อังอุบลกุล, ดร.ชุมพล พรประภา นายกกิตติมศักดิ์ และ สนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยคุณจอนนี่ แอนโฟเน่ พิธีกรในงาน กล่าวเรียนเชิญ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญและประธานฝ่ายสถานที่ ให้เกียรติจับรางวัลหางบัตรแก่ผู้โชคดีประธานจัดงาน 4th CGPTA Gala Dinner คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับประธานในพิธี ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานพิธีเปิดงาน 4th CGPTA Gala Dinner อย่างเป็นทางการ โดยมี ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยคณะภราดา และนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ร่วมเปิดงาน
         กิจกรรมย้อนหลัง
+ ร่วมงาน “ACC Home Coming Farewell Celebration” โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (PTA) (อ่านแล้ว 246 ท่าน)
+ ร่วมงานเคารพศพบิดาของภราดา ดร. ศักดา สกลธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (PTA) (อ่านแล้ว 239 ท่าน)
+ ร่วมแสงความยินดีในงานฉลองสุวรรณสมโภช โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี (PTA) (อ่านแล้ว 223 ท่าน)
+ คณะกรรมการสมาพันธ์ฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ วังจันทร์วัลเล่ย์ และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง (PTA) (อ่านแล้ว 239 ท่าน)
+ การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2565 (PTA) (อ่านแล้ว 229 ท่าน)
+ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (PTA) (อ่านแล้ว 1213 ท่าน)
+ เข้าร่วมพิธีโอกาสหิรัญสมโภชการปฏิญาณตน ของภราดาเทโอฟาน วีรยุทธ บุญพรามหมณ์ (PTA) (อ่านแล้ว 1615 ท่าน)
+ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2563 (PTA) (อ่านแล้ว 1159 ท่าน)
+ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 งานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ และวันภราดา (PTA) (อ่านแล้ว 1637 ท่าน)
+ รับสมัครงาน ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคม ฯ (PTA) (อ่านแล้ว 1488 ท่าน)

      วัชรบรรจุภัณฑ์

หน้าแรก | ประวัติสมาคม | ข่าวกิจกรรม | PTA | PNA | CGPTA | ACCA | สมาชิกสมาคม | รายชื่อคณะกรรมการ | รวมลิ่งค์เว็บไซต์ในเครือ | ติดต่อสมาคม
Copyright©2004 Acc Perent and Teachers Association all rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form