ผู้สนับสนุนสมาคม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

การพิจารณาการให้รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ปี 2560 (CGPTA) อ่านแล้ว (1154)

การพิจารณาการให้รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาการให้รางวัลฯ ได้รับเกียรติจากครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านดนตรี ฯลฯ มีการการประชุมเพื่อพิจารณากันหลายครั้ง และมีการลงรายละเอียดของเกณฑ์ที่กำหนดให้ครอบคลุม ชัดเจน ผู้เสนอชื่อเข้ามายังสมาพันธ์สมาคมฯ จะต้องผ่านการแข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีสถาบันที่มีมาตรฐานรองรับการแข่งขัน ทั้งนี้มีมติการพิจารณาอนุมัติการให้รางวัลเชิดชูเกียรติฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ สถานศึกษาดีเด่น บุคคลดีเด่น และนักเรียนดีเด่น มีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 310 รายการ ในการนี้สมาพันธ์สมาคมฯ จัดให้มีพิธีการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ให้กับผู้อำนวยการหรือผู้แทนของแต่ละโรงเรียน ในงาน CGPTA 17th Anniversary And 7th Gala Dinner ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Loius – Marie Grand Hall ชั้น 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ         กิจกรรมย้อนหลัง
+ ร่วมงาน “ACC Home Coming Farewell Celebration” โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (PTA) (อ่านแล้ว 246 ท่าน)
+ ร่วมงานเคารพศพบิดาของภราดา ดร. ศักดา สกลธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (PTA) (อ่านแล้ว 238 ท่าน)
+ ร่วมแสงความยินดีในงานฉลองสุวรรณสมโภช โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี (PTA) (อ่านแล้ว 223 ท่าน)
+ คณะกรรมการสมาพันธ์ฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ วังจันทร์วัลเล่ย์ และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง (PTA) (อ่านแล้ว 238 ท่าน)
+ การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2565 (PTA) (อ่านแล้ว 229 ท่าน)
+ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (PTA) (อ่านแล้ว 1212 ท่าน)
+ เข้าร่วมพิธีโอกาสหิรัญสมโภชการปฏิญาณตน ของภราดาเทโอฟาน วีรยุทธ บุญพรามหมณ์ (PTA) (อ่านแล้ว 1615 ท่าน)
+ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2563 (PTA) (อ่านแล้ว 1158 ท่าน)
+ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 งานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ และวันภราดา (PTA) (อ่านแล้ว 1637 ท่าน)
+ รับสมัครงาน ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคม ฯ (PTA) (อ่านแล้ว 1487 ท่าน)

      วัชรบรรจุภัณฑ์

หน้าแรก | ประวัติสมาคม | ข่าวกิจกรรม | PTA | PNA | CGPTA | ACCA | สมาชิกสมาคม | รายชื่อคณะกรรมการ | รวมลิ่งค์เว็บไซต์ในเครือ | ติดต่อสมาคม
Copyright©2004 Acc Perent and Teachers Association all rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form